Φωτογράφιση φαγητού

Το αγαπώ πολύ και δεν το κρύβω. Με την ίδια αγάπη όμως, το φωτογραφίζω! Είτε πρόκειται για φαγητό, είτε για κάτι πόσιμο, καλύπτω την φωτογράφιση του τελικού προϊόντος ή και της παρασκευής του με λεπτομέρεια και ποιότητα.