Η βάπτιση του Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης βαπτίστηκε μια όμορφη Κυριακή του Οκτώβρη.